O nás

Za první českou Chia farmou stojí dva tech nadšenci, it fandové, geekového všeho možného ražení, gejmeři a úplně normální blázni Nexus a Maňas. Krypto měny sledujeme od začátku jejich vývoje a upřimně řečeno se nám nikdy nezdály být globálně prospěšné zejména vzhledem k formě tzv. „Proof of Work“. Pálit velké množství energie, na komplikovaných výpočtech za účelem těžby, nám nepřipadalo nikdy efektivní a zajímavé. Toliko k historii BTC a jemu podobných měn.

Nová krypto měna Chia mění zažité formy a přistupuje k těžbě resp. v tomto případě k farmaření ekologičtěji. Změna formy na „Proof of Space and Time“ vede k významným energetickým úsporám ve srovnání s “konkurencí”. U farmaření se negeneruje tolik odpadního tepla a pokud se rozhodnete své farmy a pole zrušit, pořád vám zůstává diskový prostor, který můžete využít na libovolně jiná data. Navíc vzhledem k osobě Brama Cohena, tedy člověkem stojícím za BitTorrent protokolem, který se ponaučil z chyb BTC a přístupu těžařů, vytvořil konečně zajímavý projekt krypto měny, který stojí za to podpořit.

Projekt Czech Farm a jeho web technologie běží na dedikovaném severu (Ryzen 5 3600, 64 GB RAM) hostovaném u Hetznera ve Falkensteinu viz https://www.hetzner.com/unternehmen/rechenzentrum/. Vlastní master technologie poolu tzv. backend běží od 9/2022 v zcela novém clusteru (přes 6 dedikovaných serverů), které jsou umístěny v ekologickém datacentru společnosti Faster viz https://www.faster.cz/sluzby/data-centrum/ a to v geograficky oddělených racích. Servery jsou plně redundatní a to jak fyzicky, tak datově i energeticky. Pro plný chod Czech Farm poolu stačí pouze jeden z nich. Na všech serverech běží Debian viz https://www.debian.org, všechny součásti poolu využívají technologii Dockeru viz https://www.docker.com, hlavním orchestrátorem je kubernetes viz https://kubernetes.io, klíčová master-master databáze pro data poolu je Mongo viz https://www.mongodb.com a dohledová data, statistiky atp. sbírá https://prometheus.io.

Kromě provozu a údržby poolu, který hodláme vypiplat do technologického bezvědomí, podpoříme i farmaření. Pro první měsíce poskytneme do Czech Farm 3 nezávislé plottery s výkonem cca 40 stogigových plotů denně a k tomu diskové pole o kapacitě přesahující 500 TB. V plánu máme pole dále rozšiřovat, dle toho jak se nám bude všem na farmě dařit.

A proč Czech Farm pool? Máme za sebou rozsáhlé internetové projekty, jejichž parametry (nároky na výkon, počet uživatelů, počet přenesených dat, počet serverů, atd.) dnes tisícinásobně překračují potřeby Chia poolu. Projekt Czech Farmy nevnímáme jako práci, ale jako zábavu, která má svou přidanou hodnotu a nemusí za každou cenu přinášet zisk (stačí, když výsledkem bude kladná nula). Mluvíme hlavně česky a hodláme svojí prací pomoct i dalším farmářům na českém poli moderních JZD :-)

Sklizním a farmářům 3x ZDAR!

Nexus & Maňas

P.S. díky těžbě krypto měn nejsou globálně dostupné grafické karty a to je smutný fakt. A teď díky růstu zájmu o Chia nemusí být brzo dostupné disky všech typů větších kapacit jak SSD, tak především HDD (levný diskový prostor). Každá doba přináší své a teď jsou evidetně na řadě výrobci disků, místo už dostatečně finančně uspokojených výrobců grafických karet. Přejeme nám všem, aby nás nic z toho neomezovalo ve farmaření!