Chia Blockchain 1.2.3

Už každou hodinou vyhlížíme výhru bloku č.2! ETW stále klesá, aktuálně méně než 6 dnů. Mezitím Chia vydala novou verzi kódu 1.2.3 viz https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/releases/tag/1.2.3. Níže hlavní změny:

Novinky

 • V grafickém rozhraní byla přidána možnost změnit informaci pro výplatu.
 • Přidána možnost vrátit se k sekvenčnímu čtení. V některých systémech (především MacOS+exfat) vede funkce paralelního čtení k velmi dlouhým časům vyhledávání. Tímto doplňkem se funkce paralelního čtení stává výchozí, ale je přidána možnost ji zakázat a vrátit se zpět k sekvenčnímu čtení.
 • Přidána zpětná kompatibilita pro řešení Coin v push_tx od přejmenování na CoinSpend.
 • Přidána možnost nastavení výchozích konstant v simulátoru.
 • Přidáno varování pro uživatele, aby neposílal peníze na adresu poolu.
 • Přidána možnost umožnit v budoucnu použití záložního klíče pro nárok na výplatu prostředků, které byly zaslány na p2_singleton_puzzle_hash, které jsou dnes pouze ignorovány.
 • Přidány časové metriky pro kontrolu plotů.
 • Přidána možnost nastavit port, který se má použít pro harvester.
 • Přidáno přívětivější hlášení chyb pro chyby peername.

Změny

 • Aktualizace blspy na verzi 1.0.5.
 • Aktualizováno chiapos na verzi 1.0.4.
 • Zahrnuty všechny soubory Chialisp do zdrojové distribuce.
 • Odstraněny zbytky ladicího logování z test_wallet_pool_store.
 • Provedeny změny, které nám umožní používat název coin_spend všude v našem kódu, aniž bychom jej měnili v požadavcích API, a to jak odchozích, tak příchozích. Umožňuje nám to rozhodnout se později, kdy přejít kompletně na název coin_spend.
 • Změna ‘chia plotnft show’ pro zobrazení procenta úspěšných bodů.
 • Změna aby pokyny k výplatě poolu nerozlišovaly velká a malá písmena.
 • GUI dostává informace při změně plotů nebo harvesterů.
 • Zvětšení intervalu mezi cachemi, aby se pomohlo velkým farmářům.
 • Odstraněno omezení důkazů pro mainnet, ale ne pro testnet. To pomáhá u poolů, které mají velmi nízkou obtížnost.
 • Nyní také povolujeme hexadecimální řetězce s předponou 0x, což je nutné, protože v současné době řetězce při převodu JSON předřazujeme.
 • Aktualizaci ikony pro MacOS.

Opravy

 • Oprava chyby při parsování vstupů Relic pro signatury BLS.
 • Opraven typ chyby v souboru wallet_blockchain.py.
 • Oprava linuxového instalátoru, který vyžadoval práva roota.
 • Opravou problémů s neplatnými hlavičkami typu obsahu v požadavcích API poolu.
 • Peněženka ignoruje mince zaslané omylem na adresu smlouvy poolu a umožňuje v tomto případě nárokovat odměny za vlastní poolování.
 • Opravu použití print_exc ve farmeru.

Czech Farm