Chia Blockchain 1.2.4

Po měsící Chia vydala novou verzi kódu 1.2.4 viz https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/releases/tag/1.2.4. Níže hlavní změny:

Novinky

 • Bezpodmínečné povolení kontroly rust stavu v síti testnet.
 • Přidána podpora pro více peněženek.
 • Přidána změna do config.yaml, která toleruje pole nahrazující síťové konstanty v config.yaml, které neexistují, ale vypisuje varování.
 • Vylepšení pro rychlejší synchronizaci full node zlepšením souběhu pro stahování a ověřování bloků.
 • Přidáno nové volání pro logování peer_host: get_peer_logging, které použije hodnotu peer_host, typicky IP adresu, pokud nelze načíst peername.
 • Přidána dokumentace k parametrům treehash.
 • Přidán soubor py.typed, který umožňuje ostatním projektům, které pip nainstalují chia-blockchain, kontrolovat typ pomocí našich funkcí s mypy.
 • Přidáno RPC pro záznamy mincí podle více jmen mincí.
 • Povoleno dotazování na AAAA záznamy pro DNS Introducer.
 • Nyní nastavujeme verzi pro grafické uživatelské rozhraní při ruční instalaci pomocí skriptu install-gui.sh. Používá helper pythonu k získání verze instalace chia a poté ji převede do správného formátu npm a vloží ji do souboru package.json.
 • Přidáno několik nových metod tříd k objektům Program, aby se zlepšilo snadné používání.
 • Přidána možnost podepisovat bajty i řetězce UTF-8, což je užitečné zejména v případě, že píšete hádanky Chialisp, které vyžadují podpisy, a chcete je otestovat, aniž byste museli nutně psát celý skript Pythonu pro podepisování příslušných dat.
 • Přidána první verze souboru .pre-commit-config.yaml a v samostatných revizích aplikovány změny vyžadované následujícími initial hooks. Pro použití je třeba nainstalovat pre-commit, viz https://pre-commit.com/#installation/. V tomto vydání jsme přidali mnoho nových překladů na základě komunitních návrhů
 • V této verzi jsme přidali mnoho nových překladů na základě informací od komunity.

Změny

 • Oprava * to ** kwargs unpacking in time_out_assert().
 • Změna výchozího stránkování na chia peněženka get_transactions pro řešení případů, jako je piping a přesměrování výstupu do souboru, kdy příkaz dříve jen visel, zatímco čekal, až uživatel stiskne c pro další stránku.
 • Odstraněny zakomentované ladicí body přerušení.
 • Povolena kontrola podmínek v jazyce Rust, která přidává možnost analyzovat výstupní podmínky z generátoru programu v jazyce Rust. Také ověřuje platnost některých podmínek v jazyce Rust.
 • Přepnuto vyhledávání IP adres tak, aby se nejprve používala služba Chia ip.chia.net.
 • Provedeny změny, abychom při vytváření souborů certifikátů SSL a soukromých klíčů zajistili, že soubory budou zapsány se správnými právy.
 • Definován nový formát šifrovaného svazku klíčů, který se používá k ukládání klíčů a který je volitelně šifrován na uživatelem zadanou přístupovou frázi. Grafické rozhraní pro přístupovou frázi bude k dispozici v některé z příštích verzí.
 • Odstraněno počáteční zmrazení transakcí zavedené při spuštění mainnetu, protože již není nutné.
 • Odděleny zamykací a nezamykací případy pro get_confirmed_balance_for_wallet, což umožní volat několik metod wallet_state_manager, když už jsou pod zámkem wallet_state_manager, například při vytváření DID peněženky.
 • Odstranění indexu na sloupci coin_record spent, aby se zrychlilo dotazování.
 • Provedena změna v parseru podmínek, aby buď ignoroval, nebo selhal, když narazí na neznámé podmínky. Odstraňuje také výčtovou hodnotu UNKNOWN z ConditionOpcodes.
 • Přejmenována složka tests/core/types na tests/core/custom_types, aby se vyřešily konflikty v ladicím programu v PyCharm.
 • Vypnuty testy peněženky DID, dokud je peněženka DID ve výstavbě.
 • Přidána párovací mezipaměť pro rychlejší ověření souhrnného podpisu.
 • Přidány aserce o výšce bloku po jeho obhospodařování.
 • Přidány aserce pro potvrzení tx.

Opravy

 • Oprava generátoru jednotlivých mincí.
 • Opraven problém s duplicitními názvy plotnft.
 • Opraven problém při vypínání uzlu, kdy mohlo dojít k vyhození některých chyb AttributeErrors, pokud k vypnutí došlo před úplným spuštěním nody.
 • Opravena cena mezipaměti mempool TX, kdy se cena mezipaměti mempool TX (pro balíčky výdajů, které ještě nemohou být zahrnuty do bloku) neresetovala, když byla mezipaměť vyprázdněna.
 • Opraveno selhání při vytváření keychain_proxy pro místní keychainy.
 • Oprava anotace typu v sync_store.
 • Oprava problému při počátečním vytváření barevné mince, kdy kód vždy spadl do výchozí klauzule else kvůli absenci konverze typů.
 • Opraveno publikování NPM v clvm_rs.
 • DOprava nákladů na mempool TX cache, kdy se náklady na mempool TX cache (pro balíčky výdajů, které ještě nemohou být zahrnuty do bloku) neresetovaly při vyprázdnění cache.

Czech Farm

 • update všech serverů až příští týden rovnou na verzi 1.2.5
 • update docker image viz https://hub.docker.com/u/czechfarm až příští týden rovnou na verzi 1.2.5