Chia Blockchain 1.2.6

Chia vydala novou verzi kódu 1.2.6 viz https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/releases/tag/1.2.6. Níže hlavní změny:

Změny

  • Aktualizováno na verzi BLS 1.0.6.
  • Aktualizace Rust conditions parser.
  • Upraven parametr obnovení plotu, aby se zlepšila doba načítání plotu.

Opravy

  • Opraven problém s využitím paměti související s tím, jak node zpracovává kompaktní VDF generované z blueboxu. Doporučujeme všem aktualizovat na tuto verzi, aby se vyhnuli problémům s pamětí, které mohou ovlivnit farmaření a sklizeň.
  • Opraveny problémy s opětovným načítáním souborů plotů, které byly detekovány jako špatné (může k tomu dojít při kopírování plotů).

Czech Farm

  • update všech serverů později rovnou na verzi 1.2.7
  • update docker image později rovnou na verzi 1.2.7