Chia Blockchain 1.2.7

Chia vydala chvíli po 1.2.6 novou verzi kódu 1.2.7 viz https://github.com/Chia-Network/chia-blockchain/releases/tag/1.2.7. Níže jediná oprava:

Opravy

  • Oprava chyby, která v některých případech v grafickém uživatelském rozhraní zobrazovala 25 slov místo 24 slov.

Czech Farm