administrace farmy - BETA

Administrace farem na poolu (https://pool.czech.farm/) se nám postupně rozrůstá o nové funkce, tak vás s nimi blíže seznámíme. Zatím máme vyvinuté pouze základní funkcionality, které vnímáme jako minimum pro plnohodnotý chod farmy na poolu (jakmile bude referenční pool uveřejněn v mainnetu). V TODO listu máme pár dalších desítek funkcí, které budeme postupně dle priority nasazovat.

Základní přehled farmy

Po přihlášení úvodní obrazovka zobrazuje základní přehled farmy tedy konkrétní data farmáře:

ETW: odhadovaný čas výhry bloku pro konkrétní farmu v závislosti na velikosti celé Chia sítě. Výpočet dnes využívá zadanou velikost plotů farmy, kterou každý farmář zadal při registraci do poolu
Odhadovaná velikost sítě: celková velikost Chia sítě, tedy jednoduše řečeno jde o součet všech plotů všech farem v Chia síti
Výška blockchainu: počet nalezených bloků v ceé Chia síti

pool.czech.farm - summary

Základní přehled poolu

Přehled celého poolu a všech jeho farmářů.

ETW: odhadovaný čas výhry bloku pro pool v závislosti na velikosti celé Chia sítě. Výpočet dnes využívá zadanou velikost plotů všech farmářů. Jakmile dojde k ostrému spuštění, bude výpočet využívat skutečnou velikost, kterou každá farma bude mít resp. o které se pool dozví prostřednictvím partialů.
Odhadovaná velikost poolu: celková velikost všech zadaných plotů v poolu a skutečná velikost poolu (součet všech plotů o kterých se pool dozví prostřednictvím partialů)
Registrovaný počet farmářů: abychom věděli kolik nás už v poolu je

pool.czech.farm - pool

Přehled tokenů

Správa tokenů je klíčová pro správný chod farmy a především z pohledu odměn. Každý farmář zde zadá tzv. Launcher ID (v terminálu lze získat zadáním: chia plotnft show | grep -A1 POOL | grep ID) a název farmy (v čase bude zadání Launcher ID nahrazeno URL adresou buď přímo v Chia GUI, nebo v terminálu po jejímž otevření se Launcher ID vyplní automaticky). Většina z nás zde bude mít pouze jeden token (předpokládáme, že i když provozujete více farem tzn např. několik serverů, tak všechny budou pod stejným účtem). Pokud jste ve skupině prvních 100 farmářů vidíte ve sloupci Bonus zelenou fajfku (bonus lze aktivovat pouze pro jeden token viz níže detail tokenu).

pool.czech.farm - tokens

Detail tokenu / farmy

Každý token resp. farma má svůj detial, který zobrazuje úspěšnost v celém poolu.

Body: za každý odeslaný partial z farmy na pool dostává farmář body. Počet bodů, které dostane odpovídá výšce obtížnosti, kterou farma řeší (obecně lze říct, že se jedná o velikost plotů resp. polí). Body se s každým partial načítají do doby, než dojde k nalezení bloku poolem. Pak dochází k výplatě odměny a restartu počítadla bodů, tedy znovu od 0.
Poměr v poolu: procentuální znázornění úspěšnosti farmy v poolu
Obtížnost: obtížnost, kterou pool po farmě požaduje řešit
Poslední partial: datum a čas posledního partialu, který pool od farmy dostal
Je součástí poolu: informace, zda daný token těží pro náš pool nebo zrovna byl přestěhován pod pool jiný (tokeny jsou přenostitelné mezi pooly, aby nebylo nutné replotovat při změně poolu)
Adresa pro výplatu: adresa pro výplatu odměn kterou pool získal z posledního partialu
Bonus pro prvních 100 farmářů: pokud jsi součástí FIRST100 farmářů, možnost aktivace bonusu (sleva na poplatku)

Známé ploty za posledních 7 dní: přehled jednotlivých plotů z kterých farma odeslala na pool partial za posledních 7 dnů. V závorce pak součet velikosti jednotlivých plotů.

Tabulka dále zobrazuje

Plot ID: název resp. ID plotu, které odpovídá názvu souboru na disku
Číslo k: zadané číslo “k” tedy velikost plotu
Velikost: velikost poltu v GB - převedeno přibližně z k
První partial: datum a čas prvního partialu, který z plotu na pool přišel
Poslední partial: datum a čas posledního partialu, který z plotu na pool přišel
Počet partialů: počet partialů, které z plotu pool obdržel
Index úspěšnosti: index, který počítá úspěšnost resp. kadenci plotu vzhledem k jeho stáří v poolu. Minimální počet partialů pro výpočet je 5.

Tabulka by měla v čase mimo jiné sloužit farmářům pro případné optimalizace datově plných farem o málo úspěšné nebo zcela neúspěšné ploty. V čase doděláme exporty dat, aby farmář mohl se statistikou lépe pracovat.

pool.czech.farm - farmer

řazení výsledků: sloupce poslední partial, počet partialů a index úspěšnosti je možné seřadit sestupně a vzestupně. Výchozí řazení je dle data a času posledního paritalu.

pool.czech.farm - sort

výplaty farmáři

Nejdůležitejší část každé farmy je její odměna za práci na polích. Tabulka zobrazuje seznam všech odměn u všech zadaných tokenů.

Token: název tokenu pro lepší přehled, pokud je jich více
Datum: datum a čas výplaty odměny
Částka: výška odměny v závislosti na velikost farmy v poolu
Poplatek: poplatek odvedený poolu
Poměr v poolu: poměr bodů dané farmy ke všem ostatním farmám v poolu v době výplaty odměny\

pool.czech.farm - payout